Skład Zarządu ROD „PALUCH MIEJSKI”

1 Gralewicz Jan Prezes Zarządu
2 Dawidowski Łukasz Wiceprezes Zarządu
3 Betlejewska Beata Skarbnik Zarządu
4 Szumilas Jolanta Sekretarz Zarządu
5 Grabowska Aneta Członek Zarządu
6 Kozłowska Alina
Członek Zarządu
7  Waćkowski Andrzej Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

1 Dziedzic-Wieńczewska Józefa Przewodniczący Komisji 
2 Kornaszewska Anna  Z-ca przewodniczącego
3 Suszko Sylwester Członek Komisji 

Skład Komisji Problemowej

1 Jankowski Antoni Przewodniczący Komisji
2 Wawrenty Barbara Członek Komisji 
3 Kołakowski Paweł
Członek Komisji

Telefon do Zarządu ROD 784-695-505
Telefon do biura Zarządu 22-846-59-40