Skład Zarządu Komisarycznego ROD „PALUCH MIEJSKI”

1 Karczewski Ireneusz
Prezes Zarządu
2 Lityński Adam
Wiceprezes
3 Antoniewicz Piotr
Skarbnik Zarządu
4 Sielecka Eugenia
Sekretarz Zarządu
5 Szulikowski Maciej
Członek Zarządu
6 Vacat 
7 Vacat

Skład Komisji Rewizyjnej

1 Vacat
2 Vacat  
3 Vacat

Skład Komisji Problemowej

1 Vacat
2 Vacat
3 Vacat
 

Telefon do Zarządu ROD 784-695-505
Telefon do biura Zarządu 22-846-59-40