UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

Wjazd na teren parkingu za okazaniem karty parkingowej lub legitymacji ROD Paluch Miejski.

 

Przed Walnym Zebraniem w II terminie odbyło się szkolenie z ochrony roślin

Prezes omówił wykonane mapy geodezyjne z naniesionymi działkami rodzinnymi

Uczestnicy Walnego Zebrania

Prezydium Walnego Zebrania – Konferencja Delegatów, uczestnicy zebrania

 

Komisja Mandatowa

Komisja Uchwał i Wniosków

Zarząd ROD i Delegaci Konferencji głosowali za uchwałami 

 

 

Zarząd ROD

Skład Zarządu ROD „PALUCH MIEJSKI”

1 Gralewicz Jan Prezes Zarządu
2 Stachurski Zenon Wiceprezes Zarządu
3 Kozłowska Alina Sekretarz Zarządu
4 Betlejewska Beata Skarbnik Zarządu
5 Michalczewska Dorota Członek Zarządu
6 Śliwka Jakub
Członek Zarządu
7 Waćkowski Andrzej Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

1 Jarosz Franciszek Przewodniczący Komisji dz. 35/13
2 Dziedzic-Wieńczewska Józefa
Z-ca przewodniczącego dz. 35/25
3 Wróbel Romana Członek Komisji dz. 70/18

Skład Komisji Rozjemczej

1 Jankowski Antoni Przewodniczący Komisji dz. 7/08
2 Gryglas Teresa Członek Komisji dz. 10/13
3 Wawrenty Barbara
Członek Komisji dz. 20/09

Telefon do Zarządu ROD 784-695-505
Telefon do biura Zarządu 22-846-59-40