W dniu 25.08.2018, w parku Sowińskiego w Warszawie odbył się Dzień Działkowca zorganizowany przez Okęgowy Zarząd Mazowiecki

 

ROD Paluch Miejski reprezentowali prezes Jan Gralewicz oraz działkowiczki Teresa Niewiarowska i Józefa Dziedzic-Wieńczewska

 

Prezes OZM pan Krzysztof Podlewski wręcza uczestnikom konkursu za najpiękniejszy kosz dyplomy

 

Kosz wykonany przez działkowców z R.O.D Paluch Miejski zajął II miejsce

 

 

 UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

Wjazd na teren parkingu za okazaniem karty parkingowej lub legitymacji ROD Paluch Miejski.

 

Przed Walnym Zebraniem w II terminie odbyło się szkolenie z ochrony roślin

Prezes omówił wykonane mapy geodezyjne z naniesionymi działkami rodzinnymi

Uczestnicy Walnego Zebrania

Prezydium Walnego Zebrania – Konferencja Delegatów, uczestnicy zebrania

 

Komisja Mandatowa

Komisja Uchwał i Wniosków

Zarząd ROD i Delegaci Konferencji głosowali za uchwałami 

 

 

Zarząd ROD

Skład Zarządu ROD „PALUCH MIEJSKI”

1 Gralewicz Jan Prezes Zarządu
2 Stachurski Zenon Wiceprezes Zarządu
3 Kozłowska Alina Sekretarz Zarządu
4 Betlejewska Beata Skarbnik Zarządu
5 Michalczewska Dorota Członek Zarządu
6 Śliwka Jakub
Członek Zarządu
7 Waćkowski Andrzej Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

1 Dziedzic-Wieńczewska Józefa Przewodniczący Komisji dz. 35/25
2 Jarosz Franciszek Z-ca przewodniczącego dz. 35/13
3 Wróbel Romana Członek Komisji dz. 70/18

Skład Komisji Problemowej

1 Jankowski Antoni Przewodniczący Komisji dz. 7/08
2 Gryglas Teresa Członek Komisji dz. 10/13
3 Wawrenty Barbara
Członek Komisji dz. 20/09

Telefon do Zarządu ROD 784-695-505
Telefon do biura Zarządu 22-846-59-40