Skład Zarządu Komisarycznego ROD „PALUCH MIEJSKI”

1 Antoniewicz Piotr
Prezes Zarządu
2 Słowińska Joanna Wiceprezes Zarządu
3 Grzeszczyk Grzegorz
Skarbnik Zarządu
4 Sielecka Eugenia
Sekretarz Zarządu
5 Czyżewski Krzysztof Członek Zarządu
6 Romanow Piotr Członek Zarządu
7 Vacat

Skład Komisji Rewizyjnej

1 Vacat
2 Vacat  
3 Vacat

Skład Komisji Problemowej

1 Vacat
2 Vacat
3 Vacat
 

Telefon do Zarządu ROD 784-695-505
Telefon do biura Zarządu 22-846-59-40