Skład Zarządu ROD „PALUCH MIEJSKI”

1 Gralewicz Jan Prezes Zarządu
2 Stachurski Zenon Wiceprezes Zarządu
3 Kozłowska Alina Sekretarz Zarządu
4 Betlejewska Beata Skarbnik Zarządu
5 Śliwka Jakub Członek Zarządu
6 Waćkowski Andrzej
Członek Zarządu
7 Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

1 Dziedzic-Wieńczewska Józefa Przewodniczący Komisji dz. 35/25
2 Jarosz Franciszek Z-ca przewodniczącego dz. 35/13
3 Wróbel Romana Członek Komisji dz. 70/18

Skład Komisji Problemowej

1 Jankowski Antoni Przewodniczący Komisji dz. 7/08
2 Gryglas Teresa Członek Komisji dz. 10/13
3 Wawrenty Barbara
Członek Komisji dz. 20/09

Telefon do Zarządu ROD 784-695-505
Telefon do biura Zarządu 22-846-59-40