O nas

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„Paluch Miejski”
ul. OGRODNIKÓW 4
02-164 WARSZAWA
tel./ fax. (22) 846 59 40

Z HISTORII OGRODU
W LICZBACH

Powierzchnia całkowita 36,25 ha
Długość alejek (całkowita) 14,1 km
Liczba działek 1044
Powierzchnia działek 32,47 ha
Obszar objęty nawodnieniem 22,27 ha
Liczba działek z nawodnieniem 641
Długość rurociągów wodnych 7,9 km
Liczba studni głębinowych 2
Wydajność studni (łączna) 30 m3/h
Obszar zelektryfikowany 36,25 ha
Liczba działek zelektryfikowanych 761
Liczba altan działkowych 861
Budynki i budowle ogrodowe 4

PREZESI ZARZĄDÓW OGRODU DZIAŁKOWEGO
„PALUCH MIEJSKI”

1966-1972 Roman LEMAŃSKI Zarząd statutowy
1972-1976 Edmund PORĘBIAK Zarząd statutowy
1976-1980 Jerzy DANIELEWICZ Zarząd statutowy
1980-1996 Czesław MITROSZEWSKI Zarząd statutowy
1996-1998 Henryk ADAMSKI Zarząd statutowy
1998-2004 Zygmunt JĘDRZEJCZYK Zarząd statutowy
VI-X 2004 Andrzej ŁUKASIEWICZ Zarząd komisaryczny
2004-2012 Andrzej ŁUKASIEWICZ Zarząd statutowy
od 03.2012 Jan GRALEWICZ Zarząd komisaryczny
2014-2019 Jan GRALEWICZ Zarząd statutowy

WAŻNE DATY

1966 utworzenie ogrodu działkowego „PALUCH I”. Wydzielenie Ogrodu Miejskiego o 610 działkach i powierzchni 22,32 ha.
1967 melioracja Ogrodu Miejskiego.
1972 rozparcelowanie części terenów ogólnych Ogrodu. Liczba działek wzrosła do 744.
1974 oficjalna rejestracja POD „PALUCH MIEJSKI”.
1976 decyzja Urzędu m.st. Warszawy i Wojewódzkiego Zarządu POD o przydzieleniu POD „Paluch Miejski” terenu „PALUCH II”
Liczba działek wzrosła do 1024.
1977 przebudowa budynku magazynowego.
1979 wybudowanie nowej studni głębinowej nr 1, – rozpoczęcie budowy „Domu Działkowca”.
1980 28 wrzesień – uroczyste otwarcie „Domu Działkowca”.
1996 założenie ogrodu przy „Domu Działkowca”.
2004 wrzesień – ukazuje się pierwszy numer biuletynu ogrodowego „Nasz Ogród”. Komputeryzacja Biura Zarządu Ogrodu.
2005 8. kwiecień – ustawienie na terenie Ogrodu krzyża w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II.
  remont generalny dachu „Domu Działkowca”.
budowa nowego wodociągu, zaopatrującego w wodę południową część Ogrodu.
8. lipiec – zostaje uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.
2006 remont generalny i przebudowa pomieszczeń Biura Zarządu Ogrodu w „Domu Działkowca”.
28.01.2011 spalony budynek zarządu ROD
2011-2012 Naprawa melioracji na ogrodzie