Komunikat

Zarząd ROD „Paluch Miejski” funkcjonuje normalnie, pracuje
i przyjmuje działkowców we wtorki i soboty.

 

Ogłoszenia

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

Wjazd na teren parkingu za okazaniem karty parkingowej lub legitymacji ROD Paluch Miejski.

 

OPŁATY W ROKU 2019 – ROD „Paluch Miejski”

1. Składka członkowska w 2019 r. – 6 zł

Zgodnie z Uchwałą nr 3/XXV/2018 r. Krajowej Rady PZD z 05.12.2018 r. Jest to składka za cały rok.W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wys. 3 zł, razem 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statusowych w ROD.

2. Opłaty ogrodowe za 300 m ²:

– kwota 1,00 zł/ m ² – opłata ogrodowa od działki  – 300 zł

3. Opłata wodna (działka z wodą)                   – 88 zł./dz.

4. Opłata energetyczna od działki z prądem        – 30 zł./dz.

5. Opłata za konserwację melioracji                – 20 zł./dz.

6. Składka partycypacyjna działkowca na przyłącze
energetyczne i remont sieci energetycznej           – 10 zł./dz.

7. Opłata stała ,,Wody Polskie”                    – 6 zł./dz.

   Razem: 460 zł/dz.

8. Opłata za zużycie energii elektrycznej – 0.65 gr. za 1 kwh.

Terminy wnoszenia opłat w 2019 r.

– składka członkowska                        – do 30 czerwca br.

– opłaty ogrodowe od działki               – do 30 czerwca br.

Za energię elektryczną zużytą w miesiącach:

– grudzień – marzec 2019 r.                 – do 15 kwietnia br.

– kwiecień – czerwiec 2019 r.               – do 15 lipca br.

– lipiec – sierpień 2019 r.                 – do 15 września br.

– wrzesień – listopad 2019 r.               – do 15 grudnia br.

-grudzień 2019 r. – marzec 2020 r.      – do kwietnia 2020 r.