Ogłoszenia

OPŁATY W ROKU 2017 – ROD „Paluch Miejski”

  1. Składka członkowska w 2017r – 6 zł. zgodnie z Uchwałą Nr 4/IV 2016r. Krajowej Rady PZD.
  1. Opłaty ogrodowe za m2, oraz w zł. od działki:

– kwota 80 gr/ m2 – dz. bez nawodnienia,

– kwota 1 zł./m2    – dz. z nawodnieniem,

  1. Opłata energetyczna od działki z prądem – 30 zł./dz.
  2. Opłata na konserwacje melioracji – 20 zł./dz.
  3. Składka partycypacyjna działkowca na inwestycje – 15 zł.
  4. Opłata za zużycie energii elektrycznej – 65 gr za 1 Kwh.

Średnia Opłata za dz. 300 m2 bez wody i bez melioracji – 276 zł. + 15

Średnia opłata za dz. 300 m2 bez wody        – 296 zł. + 15

Średnia opłata za dz. 300 m2 z wodą           – 356 zł. + 15

Terminy wnoszenia opłat w 2017 r.

– składka członkowska            – do 30 czerwca br.

– opłaty ogrodowe od działki – do 30 czerwca br.

Za energię elektryczną zużytą w miesiącach:

– kwiecień – czerwiec 2017r – do 15 lipca br.

– lipiec – sierpień 2017r       – do 15 września br.

– wrzesień – listopad 2017r – do 15 grudnia br.