W dniu 25.08.2018, w parku Sowińskiego w Warszawie odbył się Dzień Działkowca zorganizowany przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki

ROD Paluch Miejski reprezentowali przezes Jan Gralewicz oraz działkowiczki Teresa Newiarowska i Józefa Dziedzic-Wieńczewska 

Prezes OZM pan Krzysztof Podlewski wręcza uczestnikom konkursu za najpiękniejszy kosz dyplomy

Kosz wykonany przez działkowców z R.O.D Paluch Miejski zajął II miejsce

 

 

Przed Walnym Zebraniem w II terminie odbyło się szkolenie z ochrony roślin

 

Prezes omówił wykonane mapy geodezyjne z naniesionymi działkami rodzinnymi

 

Uczestnicy Walnego Zebrania 

 

Prezydium Walnego Zebrania – Konferencja Delegatów, uczestnicy zebrania

 

Komisja Mandatowa

 

Komisja Uchwał i Wniosków 

 

Zarząd ROD i Delegaci Konferencji głosowali za uchwałami